České stříbro

ČESKÉ STŘÍBRO

www.facebook.com/ceskestribro.eu

putovní výstava, od 17.11. 2016 do 10.12.2016 byla na Jungmannovo náměstí v Praze, předtím v Plzni a Jihlavě 

12m vysoké otáčivé kolo dle návrhu arch. Martina Rajniše s fotoportréty 12 současných žen ve věku stříbrných vlasů, které před r. 1989 měly odvahu projevit svůj názor, po r. 89 pomáhaly rozvíjet občanskou společnost, a občanským aktivitám se věnují dodnes, případně pokračují ve své profesi. Uvidíte např. Jiřinu Šiklovou, Danu Němcovou, Helenu Illnerovou, Helenu Klímovou, Milušku Havlůjovou, Věru Novákovou Brázdovou, Evu Jiřičnou, Marii Horňanovou, Ludmilu Klukanovou, Annu Srbovou. Fotografuje Karel Cudlín.