Tým

MUDr. Zdeněk Kalvach, CsC.

místopředseda sdružení

místopředseda výboru České geriatrické a gerontologické společnosti JEP, místopředseda České společnosti pro paliativní medicínu

autor mnoha odborných publikací, např.: Kalvach Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie, Praha: Grada Publishing 2004

Kalvach Z. a kol.: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, Praha: Grada Publishing 2008

 

Mgr. Eva Hrabětová

předsedkyně sdružení, absolventka katedry sociální práce FF UK v Praze u Jiřiny Šiklové

2006 – 2010 projektová manažerka městské části Praha 12,  kde rozvinula zkušenost s organizací akcí pro veřejnost:  např. cyklojízda městských částí Praha 11, 12 a 13 Pražské cyklozvonění 2007, Veletrh volnočasových aktivit 2008, 2009

2005 autorka kampaně za změnu postoje společnosti k seniorům „Senior a já“ (Diakonie ČCE) a spolukurátorka související fotografické výstavy „Pořád jsem to já“ v klášteře u františkánů na Jungmannově nám. v Praze

Při práci se seniory čerpá z výcviků a kurzů zaměřených na individuální rozvoj a práci se skupinou (sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, výcvik v Pesso-Boyden psychomotorické psychoterapii) i z kurzů zaměřených na práci se širší veřejností (vzdělávací program pro zpracovatele komunitního plánu na úrovni obce, regionu – MPSV, Komunitní plánování o.p.s.).

 

Anna-Marie Lahodová

sbormistryně, od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventkou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působí i jako sbormistryně dětského pěveckého sboru. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny Kris Kros Kvintet.Kromě Bueny vede obě koncertní oddělení Pražské kantilény.Díky Anně-Marii má Buena spojení na někdejší členky sboru Bambini di Praga, generaci, která zpívala v 70. letech pod vedením prof. Bohumila Kulínského staršího. Společně jsme několikrát zpívali pro Domov seniorů v Praze Vysočanech.

 

Mgr. Helena Sochová

sbormistryně, pěveckou sekci vedla v minulosti tři roky, nyní příležitostně pomáhá s vedením a doprovodem při  vystoupeních;

učí na Základní škole pro zrakově postižené na Nám. Míru, Praha 2

 

Mgr. Lenka Ryšková

Dlouholetá lektorka tai-chi a čchikungu. Kromě spolupráce s Buenou vede studio zdraví a relaxace Arha pro dospělé i děti na Praze 6. Napsala knihu „Cvičíme taj-či s dětmi“. Cvičení s dětmi učí na seminářích pro učitelky mateřských škol.